Mar19

Konteksty 2014 / Contexts 2014

Konteksty 2014

 

Konteksty 2014 / Contexts 2014

IV Międzynarodowy Festiwal Sztuki Efemerycznej w Sokołowsku
The 4th International Sokolovsko Festival fo Ephemeral Art

25-29.07.2014

 • Konteksty 2014 – IV Międzynarodowy Festiwal Sztuki Efemerycznej w Sokołowsku

  IV Międzynarodowy Festiwal Sztuki Efemerycznej w Sokołowsku odbędzie się w dniach 25-29.07.2014 roku. IV edycja Festiwalu skupia wybitnych artystów z kilkunastu krajów. Przedstawiamy sztukę efemeryczną w jej różnych przejawach: performance, instalacje, realizacje dźwiękowe i multimedialne. Działania festiwalu nakierowane są na społeczność miejscową: w skład festiwalu wchodzą działania w przestrzeni publicznej do udziału w których zapraszamy mieszkańców Sokołowska, organizujemy warsztaty dla dzieci i dorosłych. Festiwalowi towarzyszyć będą  pokazy video i dokumentacji, prezentacja projektów artystycznych i instytucji je realizujących. Dyskusja z udziałem artystów, krytyków i teoretyków sztuki dotyczyć będzie przestrzeni, w której uobecnia się sztuka. Sztukę można postrzegać jako zjawisko wszechogarniające, niewymagające klasyfikacji i podziałów. Jednocześnie można przyjrzeć mu się z rożnych punktów widzenia celem uzyskania szerszej perspektywy. Można powiedzieć, że sztuka dzieje się wszędzie, ale można powiedzieć także, że sztuka dzieje się wydzielonych obszarach: w przestrzeni prywatnej artystów, w galeriach i muzeach sztuki, w przestrzeni publicznej.  Dyskusję poprowadzi Magdalena Ujma.

  Każda edycja festiwalu honoruje klasyka polskiej sztuki. W „Kontekstach” I-III byli to: Jan Świdziński, Zbigniew Warpechowski i Jerzy Bereś. Tym razem oddajemy honory Zygmuntowi Rytce. Twórczość tego neo-awangardowego artysty związana jest z poszukiwaniami twórców z kręgu Warsztatu Formy Filmowej, badań nad medium, fotografią konceptualną. Do najbardziej znanych cykli Rytki należą „Ciągłość nieskończoności”, oraz „Obiekty chwilowe”.
  Wśród instalacji przedstawimy rekonstrukcję pracy Marii Pinińskiej-Bereś „Punkt obserwacyjny zmian w sztuce” wykonaną przez Bettinę Bereś i Jerzego Hanuska. Po ubiegłorocznym ”Wymuszaniu cudu” Joanna Rajkowska zrealizuje kolejną instalację w Sokołowsku, tym razem w architekturze budynków Fundacji.

  Na wydarzenia dźwiękowe złożą się koncerty i audio performance, a wśród nich PROJEKT KR 736EJ - Autobus-Pracownia Piotra Lutyńskiego, sięgającego swoją genezą wozu teatralnego, kina objazdowego, muzycznego taboru połączonego z ideą działań Kurta Schwitersa wokół kolumny Merz. Autobus wchodzić będzie w interakcję z publicznością, przyjmując formę utopijnego zjawiska. Ciekawym wydarzeniem w tym bloku będzie wystąpienie Wojciecha Bąkowskiego, jednego z najbardziej znanych artystów młodego pokolenia.

  W  tym roku „Konteksty” rozpoczynają współpracę z Ośrodkiem Sztuki Performance w Bergen, w ramach której wystąpi w Sokołowsku grupa norweskich performerów, a w sierpniu grupa artystów polskich weźmie udział w festiwalu „Between the Sea and the Sky” w Herdla (Norwegia). Jest to pierwszy element 3-letniego projektu wymiany artystycznej.

  Boris Nieslony zarekomendował udział grupy artystów niemieckich, wspieranych przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej. Oprócz Nieslonego będą to Evamaria Schaller oraz Marita Bullmann.

  „Konteksty” prezentują realizacje na dużą skalę w przestrzeni publicznej. Tym razem będą to „Armia” Akademii Ruchu i „Szarża stojąca” Łodzi Kaliskiej.
   
  W tegorocznej edycji wezmą udział:
  Akademia Ruchu (Janusz Bałdyga, Jolanta Krukowska, Cezary Marczak, Zbigniew Olkiewicz, Jan Pieniążek, Jarosław Żwirblis, Krzysztof Żwirblis), Robert Alda, Wojciech Bąkowski, Adina Bar-On, Bettina Bereś/Maria Pinińska-Bereś, Marita Bullmann, Laurel Jay Carpenter, Aleksandra Chciuk, Benedicte Clementsen, Marta Czyż, Jerzy Hanusek, Alicja Jodko, Mariusz Jodko, Koji Kamoji, Tomasz Komorowski, Leszek Krutulski, Joanna Krzysztoń, Terese Longva, Piotr Lutyński PROJEKT KR 736EJ - Autobus-Pracownia-Galeria (Marek Kozica, Rafał Kukiełko, Grzegorz Kosowski, Kacper Ivo Matuszewski, Andrzej Pietroń), LUX, Łódź Kaliska (Marek Janiak, Adam Rzepecki, Andrzej Świetlik, Andrzej Wielogórski), Rita Marhaug, Alastair MacLennan, Luisa Menano, Jan Mioduszewski, Boris Nieslony, Marcin Polak, Idit Porat, Joanna Rajkowska, Józef Robakowski, Grzegorz Rogala, Paweł Romańczuk, Zygmunt Rytka, Evamaria Schaller, Peter Shelton, Smutne Kobiety (Izabela Robakowska, Joanna Szumacher), Michael Snow, Artur Tajber, Magdalena Ujma, Ewa Zarzycka, Piotr Zbierski, Martin Zet.


  Kurator: Małgorzata Sady
  Koordynacja: Antoni Burzyński, Zuzanna Fogtt
  Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
  Zrealizowano ze wsparciem finansowym Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

  Strona internetowa festiwalu:
  http://www.thecontexts.pl

 • The 4th International Sokolovsko Festival of Ephemeral Art will take place from July 25th to 29th, 2014. The festival provides a platform for presenting ephemeral art in its various manifestations: performances, installations, sound pieces and multimedia works. We focus on delivering an artistic message to local community through  realizing works in public space, naturally accessible to the inhabitants of Sokolovsko, organize workshops for children and adults. The festival also features documentation of art projects and art places. The debate in which artists, critics and art theoreticians will participate focuses on the theme of space in which art takes place: inner space of an artist, art museums and galleries, public space. Art can be approached as a phenomenon which does not require classification; at the same time you can look at it from different points of view in order to gain a wider perspective. You can say: art happens everywhere, but you can also say: art happens in spaces named private, inner space of an artist, galleries and art museums, public space. Magdalena Ujma will moderate the discussion.
  Each edition of CONTEXTS honours a distinguished Polish artist. In the past they were Jan Świdziński, Zbigniew Warpechowski and Jerzy Bereś. This time it is Zygmunt Rytka. The oeuvre of this neo-avantgarde artist is concerned with investigations of the medium of photography with a conceptual edge to it, as well as documentary photography. “The Continuity of Infinity” and  “Temporary Objects” are among the most recognized cycles of his works.

  Among installations featured in the festival is Maria Pinińska-Bereś “An Observation Point of Changes in Art” reconstructed by Bettina Bereś and Jerzy Hanusek. After “Forcing the Miracle” of 2013 Joanna Rajkowska will present her new installation, this time in the architecture of the Foundation premises. Multimedia installations by Peter Shelton, Joanna Krzysztoń and Grzegorz Rogala will be on view in various locations.

  Sound pieces, installations, interventions will be introduced by PROJEKT KR 736EJ - Bus-Studio of Piotr Lutyński, whose origins go back to the tradition of travelling theatre, cinema, music combined with Kurt Schwitters’ Merz Bau. The bus will interact with the audience leading them to the realm of utopia. Wojciech Bąkowski’s work representing the most interesting young generation pursuits will be future in sound module of the festival.
  This edition initiates cooperation with Performance Art Bergen. A group of Norwegian performance artists including Rita Marhaug, Robert Alda, Benedicte Clementsen, Teresa Longua will present their work in Sokolovsko, and in August a group of Polish artists will take part in the festival “Between the Sea and the Sky” in Herdla (Norway). It is the first stage of a long-term project.

  Another international collaboration is curated by Boris Nieslony who recommended for CONTEXTS a group of German artists, supported by Stiftung fur Deutsch-Polnische Zusammenarbeit.  Portuguese artists are a constant element of our festival thanks to the support of Portuguese Embassy and Camoes Institute.
  The festival presents big projects realized in public space, this year it is  “Army” by Akademia Ruchu and “Still Charge” by Łódź Kaliska.

  Contexts 2014 – The 4th International Sokolovsko Festival of Ephemeral Art features following artists: Akademia Ruchu (Janusz Bałdyga, Jolanta Krukowska, Cezary Marczak, Zbigniew Olkiewicz, Jan Pieniążek, Jarosław Żwirblis, Krzysztof Żwirblis), Robert Alda, Wojciech Bąkowski, Adina Bar-On, Bettina Bereś/Maria Pinińska-Bereś, Marita Bullmann, Laurel Jay Carpenter, Aleksandra Chciuk, Benedicte Clementsen, Marta Czyż, Jerzy Hanusek, Alicja Jodko, Mariusz Jodko, Koji Kamoji, Tomasz Komorowski, Leszek Krutulski, Joanna Krzysztoń, Terese Longva, Piotr Lutyński PROJEKT KR 736EJ - Autobus-Pracownia-Galeria (Marek Kozica, Rafał Kukiełko, Grzegorz Kosowski, Kacper Ivo Matuszewski, Andrzej Pietroń), LUX, Łódź Kaliska (Marek Janiak, Adam Rzepecki, Andrzej Świetlik, Andrzej Wielogórski), Rita Marhaug, Alastair MacLennan, Luisa Menano, Jan Mioduszewski, Boris Nieslony, Marcin Polak, Idit Porat, Joanna Rajkowska, Józef Robakowski, Grzegorz Rogala, Paweł Romańczuk, Zygmunt Rytka, Evamaria Schaller, Peter Shelton, Smutne Kobiety (Izabela Robakowska, Joanna Szumacher), Michael Snow, Artur Tajber, Magdalena Ujma, Ewa Zarzycka, Piotr Zbierski, Martin Zet.

  Festival Curator: Małgorzata Sady
  Project coordination: Antoni Burzyński, Zuzanna Fogtt
  The project is financially supported by Ministry of Culture and National Heritage of Poland.
  The project is financially supported by Foundation for Polish-German Cooperation.

  Festival website:
  www.thecontexts.pl
 • Festiwal Konteksty 2014 będzie poprzedzał Międzynarodowe Warsztaty Sztuki Performance

  Prowadzący warsztaty: Alastair MacLennan, Adina Bar-On, Terese Longva i Laurel Jay Carpenter

  Data: 21-25 Lipca 2014

  Lokalizacja: Sokołowsko, Polska (Powiat Śląski, blisko granicy polsko-czeskiej)

  Język warsztatów: angielski

  Termin aplikowania: 4.06.2014


  Program warsztatów:

  Adina Bar-On 

  Performance Artist, Teacher of Visual Communication, Bezalel Academy of Fine Arts and Design, Jerusalem

  Analiza indywidualnych Wzorów Tworzenia i Komunikacji – w ciągu lat wykładania wypracowałam metodologię analizy, która pozwala artystom lepiej zrozumieć ich własne wzory pracy twórczej.
  Moja propozycja to wspólna rozmowa i dyskusja z każdym z artystów na temat jego serii rysunków, przygotowanych według moich wskazówek, oraz analiza schematów twórczego działania. Ta analiza ukaże indywidualne wzory pracy każdego z nich i rozpocznie dyskusję, która pozwoli rozjaśnić perspektywę poszczególnych uczestników na ich cele w sztuce.  Alastair MacLennan
  Warsztat performance, trwający 4 dni, będzie składał się zarówno z pracy indywidualnej jak i pracy grupowej. Głównymi tematami poruszanymi podczas warsztatów będą zagadnienia takie jak: prywatność, życie publiczne, życie społeczne czy kulturalne. Cała grupa będzie tworzyła jednostkę wspierającą się wzajemnie, wymieniającą się radami, spostrzeżeniami i uwagami. Praca podczas warsztatu będzie skupiała się na rozwijaniu takich cech jak: koncentracja, innowacyjność, elastyczność, umiejętność dostosowywania się do otaczających nas warunków czy "beeing at the moment". Punktem odniesienia dla warsztatów będzie Życie i Sztuka, jako negocjowanie rzeczywistości "tu i teraz", z naciskiem na warunki zaistnienia zjawiska fuzji - infuzji - dyfuzji, cechujące myślenie "razem/wspólnie" a nie dualistycznym wyborem "albo/albo". Publiczna prezentacja stworzonych podczas warsztatów prac będzie stanowiła symultaniczne, pojedyncze performance.

  Terese Longva i Laurel Jay Carpenter
  Poprzez serię odpowiednio dostrojonych warsztatów, improwizacji zarówno ruchowych jak i za udziałem obiektów, wnikliwej obserwacji i refleksyjnych dociekań, uczestnicy zdobędą podstawowe narzędzia i techniki charakterystyczne dla sztuki performatywnej, tworząc zorientowane na czas i proces prace, które poszerzą nasze rozumienie ciała jako medium sztuki. Podstawą warsztatów będą poszukiwania znaczenia performance jako katalicznego procesu i efemerycznego materiału. Poruszana będzie problematyka ciała jako formy oraz budowania natężonej obecności poprzez precyzję intencji tworzącego. Te zajęcia, prowadzone wspólnie przez duet Longva i Carpenter, odnosił się będzie szczególnie do pojęć "site specific", przestrzeni rzeźbiarskiej, trwania i współpracy, wspierając uczestników w stworzeniu realizacji performance w dialogu z określoną przestrzenią i wybranym partnerem. Każdy z uczestników warsztatów powinien zabrać ze sobą "dobry" i "zły" przedmiot, który będzie podstawą dla jego pracy: coś niekoniecznie cennego, co zostanie dobrze przyjęte przez innych uczestników, oraz nie będzie stanowiło problemu dla posiadacza, jeśli zostanie zniszczone podczas warsztatów. Uczestnicy powinni również zabrać ze sobą wygodne obuwie/ubrania.

  Jak aplikować:
  Wyślij uzupełniony formularz zgłoszeniowy na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. do 20.05.2014
  W razie jakichkolwiek pytań odnośnie zgłoszenia, tudzież festiwalu prosimy o pisanie na ten sam adres e-mail.

  Formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej:
  Formularz Zgłoszeniowy - pobierz


  Dodatkowe możliwości:
  Dokumentacja z naszych działań w 2013 roku była wyświetlana na TVP Kultura.
  Uczestnicy zebrani w 2013 roku - młodzi artyści i studenci - pochodzili z Polski, Danii, Izraela, Norwegi. Jeden z zeszłorocznych uczestników został zaproszony do udziału w tegorocznym, głównym programie festiwalu.

 • Contexts 2014 Festival will be preceded by International Performance Art Workshops

  Workshops tutors: Alastair MacLennan, Adina Bar-On, Terese Longva and Laurel Jay Carpenter

  Dates: 21-25 of July 2014

  Location: Sokołowsko, Poland (Lower Silesia District, at Polish-Czech border)
  The workshops language is english.

  Application deadline: 4.06.2014

  The workshops programme:

  Adina Bar-On
  Performance Artist, Teacher of Visual Communication, Bezalel Academy of Fine Arts and Design, Jerusalem

  Analyzing ones` own individual Patterns of Creating and/or of Communicating - in my years of teaching, I have evolved a methodology of analyzes which has helped artists comprehend their own patterns of working when creating.

  I propose to sit with each young artist on his/her own series of drawings, which will be prepared in accordance with my specific instruction, and discuss his/her patterns of work. - This analysis will bring forth ones` unique patterns of work and thought and will facilitate a discussion that should clarify and alleviate ones` perspective on ones` goals in art.  Alastair MacLennan
  The performance workshop will engage both individual and group performances over 4 days, involving private/public and social/cultural considerations, using the whole group of participants as a teaching/learning unit, offering feedback and advice, as appropriate. Focus will reside in developing and activating concentration, intention, insight, innovation, flexibility, adaptability...and 'being in the moment'. References will be from Life and Art, negotiating actuality in the 'here and now', emphasizing conditions of fusion---interfusion---diffusion, embracing 'both/and' thinking, (not 'either/or' dualism). The public presentation will constitute the simultaneous showing of participants' solo performances ( + ).


  Terese Longva and Laurel Jay Carpenter
  Through a series of attunement exercises, object and movement improvisations, careful observation and reflective investigations, students examine the fundamental tools and techniques of performance art, creating time-based and process-oriented work that will expand our understanding of our bodies as a medium for art. Explorations of performance as catalytic process and as ephemeral material will be central to the course, as will be issues of the body as form and building a heightened presence though precision of intention. This workshop, taught in a collaborative fashion with duo Longva+Carpenter, will particularly attend to notions of site-specificity, sculptural space, duration and collaboration, supporting participants in creating performance work in extended dialogue with a specific space and a selected partner. 
Each student should bring a “good” object and a “bad” object: something not precious that can be handled and perhaps misused by other participants. Students should also arrive with comfortable walking shoes/clothing.


  How to apply:
  Send the filled application form to Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. before 20.05.2014
  If you have any questions – don’t hesitate to ask, at the same email address.

  Application form available below:
  Application Form download


  Additional possibilities:
  Documentation of the 2013 workshop is being screened on polish national culture TV channel.
  In 2013 the workshops gathered participants – young artists and students – from Poland, Denmark, Israel and Norway. One of the participants in featured in this year’s festival main programme.

 • INFORMACJE DLA PRASY


  Ogólne informacja prasowa o IV edycji Festiwalu, 24.06.2014 > Pobierz
 • PRESS ROOM

  General press release, 24.06.2014 > Download

Komentarze (0)

Skomentuj

Komentujesz jako Gość. Opcjonalny login poniżej.